تعداد بازدید کنندگان:  1025663   نفر
کاربران آنلاین:  11   نفر
خانه > درباره انجمن > اهداف انجمن
پنجشنبه ۲ آذر ۱۳۹۶
اهداف انجمن

- راهبری کلان و دراز مدت اعضاء در ارتباط با برنامه های دولت
- کاهش وظایف دولت و اخذ به منظور صدور قسمتی از مجوزهای اداری و صنعتی و غیره
- ایجاد هماهنگی بین اعضاء در مسیر توسعه کمی و کیفی صنایع تجهیزات سازی
- بررسی مشکلات اعضاء در رابطه با قوانین موجود
- فراهم نمودن پیشنهادات ارزی و ریالی به منظور تخصیص به اعضاء در زمینه های انتقال تکنولوژی، ضمانتنامه های ارزی و ریالی، توسعه کمی و کیفی، آموزشی، تحقیقاتی و ...
- حل و فصل دعاوی حقوقی شرکتهای عضو نسبت به یکدیگر با توجه به درخواست اعضاء
- ایجاد تسهیلات لازم جهت ثبت و حفظ حقوق اختراعات و فن آوریهای جدید اعضاء
- برنامه ریزی و هدایت صنعت تجهیزات سازی در مسیر توسعه صادرات
- ایجاد بانک اطلاعات در مورد شرکتها و کشورهای خارجی و شناسائی منابع مالی و اعتباری و طرحهای بالقوه و بالفعل و قوانین موجود آنها.
- حمایتهای اجرائی لازم از اعضاء در راستای حضور در طرحهای خارج از کشور
- پشتیبانی جهت صدور خدمات فنی و مهندسی
- حمایت اجرائی از اعضاء در موارد دعاوی حقوقی با شرکتها و کشورهای خارجی
- ارتباط با مراکز صنعتی و آموزشی داخلی و خارجی و توصیه و اجرای برنامه های آموزشی و تحقیقاتی
- گسترش همکاری در بین اعضاء و جلوگیری از رقابتهای ناسالم
- معرفی و صدور قابلیت های متعدی و اجرائی اعضاء در سطح بین المللی
- بالابردن کیفیت محصولات شرکتهای عضو در انطباق با استانداردهای بین المللی و حفظ منافع مشتریان
- مشاوره در ارتباط با قراردادهای انتقال تکنولوژی

تلفن: 88342600-88348113
فکس: 88345639

آدرس: تهران، خیابان خیابان کریم خان زند . بین ایرانشهر و خردمند جنوبی . پلاک 102 . واحد 6شرقی