تعداد بازدید کنندگان:  1025673   نفر
کاربران آنلاین:  21   نفر
خانه > درباره انجمن > تاریخچه انجمن
پنجشنبه ۲ آذر ۱۳۹۶

تاریخچه انجمن

شروع و توسعه ساخت تجهيزات صنعتي بي شك از اثرات مثبت مترتب از تحريم اقتصادي و قطع وابستگی صنعتي و از دستاورد های انقلاب اسلامی است كه به مرور بدلايل سياسی و اقتصادی، جايگزين گزينه های خارجی در پروژه های كشور گرديد و رشد و شكوفايی اين رشته صنعتی، وزارت صنايع و مديران و صاحبان اين بخش از صنعت را بر آن داشت تا بنا به ضرورت، تشکيل انجمن يا سنديکای سازندگان ماشين آلات و تجهيزات صنعتی را بطور جدي وجه همت خويش قرار دهد و بهمين منظور در جلسه مورخ 77/9/28كه در وزارت صنايع با حضور معاونت محترم وزير و جمعي از صاحبان و مديران صنايع تشكيل شد، ضرورت تاسيس انجمن تخصصي سازندگان ماشين آلات و تجهيزات صنعتي مورد عنايت صاحبان و مديران صنايع قرار گرفت كه با استقبال و حمايت وزارت صنايع روبرو شد .

در تاريخ 77/10/16 بنا به دعوت معاونت محترم وزارت صنايع جلسه اي به منظور انتخاب هسته اوليه هيئت مؤسس  در وزارتخانه تشكيل و پنج نفر بعنوان هيئت مؤسس انتخاب و مسئوليت تاسيس و ثبت انجمن را بعهده گرفتند .

اولين جلسه هيئت موسس در تاريخ 77/10/29 تشکيل گرديد و تدوين پيش نويس اساسنامه در دستور کار هيئت قرار گرفت و جلسات هيئت موسس براي تدوين پيش نويس اساسنامه هفته اي يک بار تشکيل گرديد .

در تاريخ 77/12/29 در جلسه ستاد ماشين سازي و ساخت تجهيزات صنعتي كه با حضور مقام محترم وزارت صنايع تشكيل شد، ثبت انجمن به اختيار هيئت مؤسس گذاشته شد . همچنين انتخاب رئيس، دبير هيئت مؤسس و نحوه برگزاري مجمع براي انتخاب هيئت مديره و تصويب اساسنامه پيشنهادي در دستور كار هيئت مؤسس قرار گرفت .

پيش نويس اساسنامه انجمن در تاريخ 78/1/15 تهيه و پس از تصويب اعضاء هيئت مؤسس جهت صدور پروانه تاسيس به اداره كل ماشين سازي و ساخت تجهيزات ارسال گرديد، كه با توجه به نبود مكانيزم و دستورالعمل ثبت تشكلها در وزارت صنايع، انتخاب مرجع ثبت انجمن به هيئت مؤسس واگذار گرديد كه بدليل تخصصي و صنعتي بودن اين تشكل، درخواست ثبت انجمن به اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران ارسال گرديد  .

در تاريخ 78/01/26 مجمع عمومي بمنظور تصويب  اساسنامه و  انتخاب هيئت مديره تشكيل گرديد ( ازبين دعوت شدگان معرفي شده از سوي وزارت صنايع 28 شركت حضور پيدا كردند) كه در مجمع اساسنامه تصويب و اعضاء هيئت مديره بر اساس راي گيري انتخاب شدند(7نفرعضو اصلي و يك نفر عضو علی البدل ).

در تاريخ 78/5/9 اساسنامه و مدارك مورد نياز ثبت انجمن در اتاق بازرگاني طي نامه شماره 1001 ارسال گرديد كه در تاريخ 78/6/1انجمن تحت شماره 136 در اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران به ثبت رسيد.

پس از ثبت انجمن جلسات هيئت مديره هر 15 روز يكبار تشكيل شد و كار رسمي خود را با عضو گيري  آغاز نمود و بدنبال تشكيل جلسات هيئت مديره طرح مسائل و مطالب، تفويض بعضي از اختيارات مجمع به هيئت مديره و انتخاب بازرس قانوني مورد توجه قرار گرفت كه متعاقب آن در تاريخ78/8/17 مجمع عادي بطور فوق العاده براي اصلاح برخي از مواد اساسنامه و انتخاب بازرس تشكيل گرديد و بازرس انتخاب شد و تغييرات به تصويب مجمع رسيد .

 

تلفن: 88342600-88348113
فکس: 88345639

آدرس: تهران، خیابان خیابان کریم خان زند . بین ایرانشهر و خردمند جنوبی . پلاک 102 . واحد 6شرقی