قوانین عضویت

ماده 1 :

این دستور العمل براساس ماده 7و 8 اساسنامه انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران بمنظور ارزیابی و شرایط احراز عضویت شرکتهای تجهیزات ساز متقاضی عضویت در انجمن تدوین گردیده است .
 

ماده 2 :

سازندگان تجهیزات صنعتی ایران واحدهای تولیدی و صنعتی هستند که توانائی عملی  طراحی ،ساخت ، نصب و راه اندازی تجهیزات صنعتی ثابت و دوار ،  برطبق مجوز رسمی و قانونی مراجع ذیصلاح در رشته های مندرج در مجوز رسمی که براساس کد isic صادر گردیده است را داشته باشند .
 
مبنای شناسائی تجهیزات صنعتی بخشی از زیرکدهای isic به شماره های -29-28-میباشد .
 

ماده 3 :

انجمن دارای سه نوع عضو خواهد بود عضو پیوسته ( اصلی ) ، عضو وابسته ، عضو افتخاری

الف  – عضو پیوسته ( اصلی ) :

کلیه شرکتها شاغل در موضوع ماده 1 اساسنامه که واجد شرایط اصلی عضویت بوده و حداقل امتیاز توانمندی مندرج در این آئین نامه را کسب نمایند به عنوان عضو پیوسته پذیرفته خواهند شد و در مجامع دارای حق رای میباشند .

ب  – عضو وابسته :

اشخاص حقیقی و حقوقی که شرایط اصلی عصویت را دارا بوده ولی حداقل امتیاز توانمندی را کسب ننمایند نیز می تواند بعنوان عضو وابسته انجمن پس از تصویب هیئت مدیره بدون حق رای پذیرفته شوند و با پرداخت معادل 50% تعهدات مالی اعضاء اصلی ، از خدمات انجمن بهره مند گردند .

ج : عضو افتخاری :

عضو افتخاری از میان صاحبان صنعت ، دانشمندان ، مخترعین ، نخبگان ایرانی که دارای مطالعات و تحقیقات علمی ممتاز بوده و خدمات ارزنده آنان به پیشرفت صنعت کشور کمک کند و در راستای نیل اهداف انجمن موثر باشند ، با تشخیص و رای هیئت مدیره به عضویت افتخاری نائل میشوند که نه تعهد مالی به انجمن خواهند داشت نه حق رای .
 
* تبصره1 :
اعضاء پیوسته (اصلی) با تائید کمیته فنی و تصویب هیئت مدیره با حق رای اعضاء وابسته و افتخاری با تشخیص هیئت مدیره ، بدون حق رای به عضویت پذیرفته میشوند .
 

ماده 4 : شرایط اصلی عضویت اعضاء

1) درخواست کتبی عضویت و قبول اساسنامه انجمن و آئین نامه های داخلی و تعهد به اجرای آن با امضاء و ممهور کردن فرم مربوطه .
2) دارا بودن گواهی فعالیت صنعتی – پروانه بهره برداری معتبر از وزارت صنایع و معادن یاسازمان صنایع و معادن استانها کشور با ذکر کد isic تکمیل و ارائه فرم های اطلاعاتی شرکت متقاضی .
3) فعال بودن واحد مربوطه براساس (روزنامه رسمی ، آخرین لیست سازمان تامین اجتماعی ) .
4) تعهد به پرداخت حق ورودیه و حق عضویت سالانه که براساس تصمیم هیئت مدیره متناسب با بودجه انجمن تعیین میگردد .
5) فعالیت در زمینه طراحی و ساخت تجهیزات صنعتی بر طبق ماده 2 آئین نامه .
 

ماده 5 : حداقل شرایط احراز عضویت :

5-1- حداقل سرمایه ثبت شده 50.000.000 ریال بر اساس آخرین روزنامه رسمی .
5-2- حداقل ارزش ماشین آلات تولیدی نصب شده 500.000.000 ریال ( ماشین آلات تخصصی مرتبط با نوع تولید )
5-3- حداقل مساحت فضای تولیدی 1000 مترمربع .
5-4- حداقل نیروی انسانی شاغل در زمان تقاضای عضویت 20 نفر(حداقل 5 نفر با تحصیلات کارشناس و بالاتر )
5--5 دارا بودن دفتر طراحی و مهندسی .
5-6- حداقل مساحت دفتر اداری 50 متر مربع .
5-7- حداقل میانگین ارزش تجهیزات تولید شده در سه سال گذشته  10 میلیارد ریال .
5-8- حداقل 2 سال سابقه فعالیت واحد تولیدی .
 
* تبصره 2 :
موارد استثناء به تشخیص هیئت مدیره میباشد .
 
* تبصره 3 :
امتیاز شرایط عضویت موضوع (ماده 5 ) آئین نامه بر مبنای راهنمای منضم به آئین نامه محاسبه می شود .
 
* تبصره 4 :
در صورتیکه متقاضی در هنگام بررسی تقاضا شرایط عضویت را داشته ولی یک یا چند شرط احراز توانمندی را نداشته باشد به تشخیص هیئت مدیره بعنوان عضو وابسته پذیرفته خواهد شد و تا احراز کامل شرایط توانمندی (بند ب ماده 3 ) بعنوان عضو وابسته با پرداخت 50% حق ورودیه و 50% حق عضویت سالانه از خدمات انجمن ، بدون حق رای در مجامع برخوردار خواهد بود .
 
* تبصره 5 :
در صورتیکه بدلیل واجد شرایط نبودن هر یک از متقاضیان ، تقاضای عضویت آنان از سوی هیئت مدیره پذیرفته نشود متقاضی میتواند بر طبق تبصره 1 ماده 8 اساسنامه اعتراض خود را به بازرس قانونی اعلام و درخواست جلسه توجیهی برای تجدید نظر در رای صادره را نماید تصمیم هیئت مدیره در جلسه تجدید نظر که با حضور بازرس انجمن تشکیل میشود قطعی و لازم الاجرا میباشد .
 
پرداخت هزینه بازدید از کارخانه متقاضی که توانمندی وی براساس اسناد و مدارک احراز نشده باشد ، بمنظور ارزیابی و تشخیص دقیق دامنه فعالیت متقاضی بعهده وی میباشد .
 

ماده6 :

در صورتیکه هر یک از اعضاء ، پس از مدتی شرایط عضویت خود را از دست بدهند بر طبق تبصره 2 ماده 8 اساسنامه ضمن الزام به تعهدات قبلی ، عضویت آنها به دلیل موارد ذیل لغو خواهد شد .
 
1) انحلال شرکت یا موسسه عضو ، تغییر نوع فعالیت که ارتباط با ساخت تجهیزات صنعتی را ملغی نماید .
2) عدم رعایت توصیه ها و تذکرات انجمن نسبت به اجرای آیین نامه ها و ضوابط و مقررات و مصوبات انجمن
3) عدم پرداخت حق عضویت سالانه و دیگر وجوه مقرر و مصوب با تشخیص هیئت مدیره
4) عدم رعایت اخلاق حرفه ای که موجب مخدوش کردن اعتبار انجمن و اعضاء میگردد .
 

ماده 7 :

شرایط تعلیق عضویت اعضاء اصلی و وابسته براساس ماده 28 اساسنامه بشرح زیر میباشد :
1- در صورتیکه عضو اصلی و وابسته طی نامه کتبی توقف موقت فعالیت بنگاه متبوع خود را به انجمن اعلام نماید برای مدت یکسال عضویت آن شرکت به حال تعلیق در خواهد آمد .
2- در صورتی که توقف فعالیت بنگاه عضو از سوی مراجع قانونی باشد ، تعلیق عضویت برای یک سال دیگر نیز تمدید خواهد شد .
 

ماده 8 :

این آئین نامه مشتمل بر 8 ماده و 5 تبصره و 3 بند 19 ردیف در تاریخ 1390/4/1 به تصویب هیئت مدیره رسیده و از همان تاریخ به اجرا گذاشته میشود .
 
ثبت نام
تاریخ ویرایش : 1402/12/19
کمیسیون های تخصصی کمیته اجرایی کارگروه ها

تلفن : 88342600 , 88348113
فکس : 88345639

آدرس : تهران، بلوار کریم خان زند، بین ایرانشهر و خردمند جنوبی، پلاک 102، طبقه 6شرقی، کد پستی:1584774847
ساعت کاری : شنبه الی سه شنبه ساعت 8 صبح الی 5 بعد از ظهر (چهارشنبه 8 صبح الی 4 بعد از ظهر)

ارسال ایمیل

ما را دنبال کنید ...

طراحی و اجرا : ارتعاش گستر ایرانیان